13 grudnia 2013
Dni Osób Niepełnosprawnych 2014

Trwają przygotowania do trzeciej już edycji święta niepełnosprawnych z powiatu legionowskiego, a już dziś zachęcamy do udziału w konkursach plastycznym, literackim i scenicznym.

                  

 

Konkursy są przeznaczone dla wszystkich niepełnosprawnych, działających w różnych dziedzinach sztuki, jak malarstwo, fotografia, rzeźba, literatura, teatr czy też muzyka, niezależnie od wieku. Dodatkowo w konkursie literackim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy powiatu legionowskiego, którym nieobce są problemy osób niepełnosprawnych oraz problemy tolerancji społecznej. Na zgłoszenie swych prac uczestnicy mają czas do 20 lutego 2014 r. W imieniu niepełnosprawnych twórców prace przekazywać mogą również  instytucje i organizacje zrzeszające niepełnosprawnych. Organizatorzy wzbogacili przyszłoroczne obchody Dni Osób Niepełnosprawnych 2014 Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego o dodatkowe wystawy prac plastycznych i spotkania z prawnikami. Absolutną nowością  jest order „Przyjaciel Niepełnosprawnych” przyznawany za długotrwałe działania społeczne na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

 

Poniżej można pobrać regulaminy kartę zgłoszeniową do konkursów.

 

Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2014, nad którymi patronat objął Starosta Legionowski i Prezydent Miasta Legionowo, odbywają się w naszym regionie po raz trzeci. Ich celem jest zwrócenie uwagi na problemy tej grupy społecznej, podkreślając konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa oraz zainteresowania różnych środowisk osobami niepełnosprawnymi, ich twórczością i talentami. Głęboka zmiana podejścia mentalnego, budowanie wrażliwości i zrozumienia na potrzeby niepełnosprawnych, to wielkie wyzwanie, które organizatorzy postanowili osiągnąć.

Kalendarz Dni Osób Niepełnosprawnych 2014:
20.02.2014 – Ostateczny termin zgłoszenia do konkursów
05.03.2014 – Uroczyste otwarcie Dni Osób Niepełnosprawnych eliminacje do konkursu Form Scenicznych, wręczenie orderu ”Przyjaciel Niepełnosprawnych”.
21.03.2014 – Uroczyste otwarcie Przeglądu Sztuki Osób Niepełnosprawnych,  rozstrzygnięcie konkursów
28.03.2014 – Otwarcie wystawy fundacji Omega Pomagamy i OWIRON z Warszawy
08.04.2014 – Wystawa prac osób niepełnosprawnych z powiatu pułtuskiego w Legionowie
09.04.2014 – Wystawa prac osób niepełnosprawnych z powiatu legionowskiego w Pułtusku                      
14.05.2014 – Wystawa prac uczniów Powiatowego Zespołu szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie pt. „Świata Malowanie”
17.05.2014 – Integracyjny plener malarski „Chodź, pomaluj mój świat”
23.05.2014 –Paraolimpiada dzieci i młodzieży
    10.2014 –  Wystawa prac osób niepełnosprawnych z powiatu legionowskiegow Nowodworskim Ośrodku Kultury
10-11.2014 – Porady prawne dla rodzin osób niepełnosprawnych

Regulamin Konkursu Plastycznego
Regulamin Konkursu Form Scenicznych
Regulamin Konkursu Literackiego
Karta zgłoszenia
Regulamin Paraolimpiady
Szczegółowy kalendarz DON 2014

 

 

Order „Przyjaciel Niepełnosprawnych”

 

Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych oraz samorządy Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego podjęli inicjatywę corocznego przyznawania orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych”. To szczególne odznaczenie wręczane będzie za działania zapobiegające wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych, włączanie ich w nurt życia społecznego, promowanie ich działalności, a także budowanie pełnej tolerancji atmosfery. Znaczenie też będzie miało osobiste zaangażowanie we wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w życiu codziennym oraz wspieranie organizacji zajmujących się niesieniem pomocy dla niepełnosprawnych. Osoby nominowane powinny działać społecznie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, doraźnie bądź długotrwale.

 


Order „Przyjaciel Niepełnosprawnych”, ustanowiony przez organizatorów Dni Osób Niepełnosprawnych, przyznawany będzie osobom fizycznym i prawnym, związanym  z powiatem legionowskim. Organizatorami są: Fundacja „Promień Słońca”, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Legionowie, Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, Arena Legionowo i KZB Legionowo, Miejski Szkolny Związek Sportowy w Legionowie oraz władze samorządowe Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić wszystkie osoby fizyczne, w tym osoby niepełnosprawne bądź w ich imieniu opiekunowie, organizacje społeczne, instytucje i firmy.

 

Regulamin przyznawiania orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych”

Wniosek o przyznanie orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych”

 

Nagrodę w postaci orderu i aktu nadania miana ”Przyjaciela Niepełnosprawnych” przyznawać będzie Kapituła  powołana przez inicjatorów tego przedsięwzięcia w składzie:
-ksiądz dziekan Lucjan Szcześniak
- Anna Czachorowska, poetka
- Janusz Kubicki, Członek Zarządu Powiatu Legionowskiego
- Artur Żmijewski, aktor
- Joanna Folwarska, członek Stowarzyszenia Miłośników Skubianki
Przewodniczącymi honorowymi Kapituły są: Starosta Legionowski oraz Prezydent Miasta Legionowo.

 

Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć według załączonego poniżej wzoru w terminie do 17 stycznia 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Legionowie na adres: 05-119 Legionowo, ul. Władysława Sikorskiego 11, pokój 419, tel. 22 7640 419,
adres e-mailowy: j.kubicki@powiat-legionowski.pl

 

Lista nominowanych będzie podana do publicznej wiadomości. Wręczenie orderu nastąpi 5 marca 2014 r., podczas uroczystego otwarcia Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.