1 grudnia 2015
Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termodernizacją i zagospodarowaniem terenu

Inwestycja Powiatu Legionowskiego

 

Tytuł: Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termodernizacją i zagospodarowaniem terenu
Stan: Inwestycja zakończona
Wartość
(przewidywana):
5 000 000,00 zł
Firma:

Poprzedni wykonawca:
INSTALPROJEKT HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą ul. Św. Wincentego 124 lok 14, 03 – 291 Warszawa

Obecny wykonawca:
Konsorcjum Firm:
LIDER Pan Arkadiusz Masny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Usługi Ogólnobudowlane Arkadiusz Masny z siedzibą w Celestynowie, ulica Witosa 17, 05-430 Celestynów
i UCZESTNIK: Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej Adro z siedzibą w Legionowie, ulica Kwiatowa 69, 05-120 Legionowo.

Daty: Rozpoczęcia: 25.10.2013 r.
Zakończenia:

całość robót 01.12.2015 r.
termomodernizacja 28.10.2015 r.

Opis:

Inwestycja obejmie:
1. Rozbudowę istniejącego budynku szkoły o pomieszczenia dla przedszkola od północnej i wschodniej strony sali gimnastycznej oraz dodatkowo dobudowę korytarza biegnącego wzdłuż południowej ściany sali, łączącego hol wejściowy szkoły z przedszkolem wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, sanitarnej i hydrantowej.
2. Dostosowanie istniejącego budynku szkoły do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W szczególności wydzieleni klatki schodowej, oddzielenie dróg ewakuacyjnych, wstawienie nowych przegród, drzwi i okien o podwyższonej odporności ogniowej oraz wykonanie i uruchomienie SSP (system sygnalizacji pożarowej) dla całego budynku.
4. Wymianę windy w istniejącym budynku.
5. Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku i kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, systemem rozsączajacym, zbiornikiem retencyjnym, przepompownią i przyłączem do kanalizacji deszczowej w ulicy Jagiellońskiej.
8. Termomodernizację budnku:
- wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej części istniejącej,
- wymianę zaworów grzejnikowych na termostatyczne,
- docieplenie ścian istniejącego budynku styropianem grub. 15 cm wraz z wykonaniem elewacji z tynku silikatowego i płytek klinkierowych części ścian oraz cokołu,
- docieplenie dachu sali gimnastycznej styropianem z pokryciem papą, obróbkami blacharskimi, orynnowaniem, rurami spustowymi i wykonaniem instalacji odgromowej,
- budowę wiaty na wózki od frontu istniejącego budynku,
6. Przebudowę ogrodzenia oraz śmietnika.
7. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły poprzez wykonanie nowych miejsc parkingowych oraz placu zabaw dla dzieci.