17 kwietnia 2015
VI Chotomowskie Powitanie Wiosny Polska Biega

Zapraszamy na charytatywny bieg na 5 km leśnymi trasami, który współorganizowany jest przez Powiat Legionowski. Dochód przeznaczony zostanie m.in. na Dom Dziecka w Chotomowie.      

Trasa będzie wiodła m.in. czarnym Szkakiem Polski Walczącej na długości 2 km, który jest atrakcyjny pod względem krajobrazowym i najbogatszy w miejsa pamięci.

Zachęcamy również do zabrania ze sobą zużytych tuszy, tonerów, baterii i telefony komórkowych, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc Agnieszce Sałanowskiej, mieszkance Chotomowa.TERMIN i MIEJSCE
19 kwietnia 2015 roku (niedziela) godz. 15.00 – Chotomów


START i META
Były budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie, ul. Strażacka 6


TRASA
http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/en/?topo_ha=2015011179223459


DYSTANS
Długość trasy wynosi około 5 km. Trasa o różnej nawierzchni – asfalt, szuter i leśne ścieżki (2km trasie wiedzie czarnym szlakiem Polski Walczącej, a 3 km Lasami Chotomowskimi)


CEL BIEGU
1. propagowanie aktywności ruchowej na świeżym powietrzu wśród mieszkańców gminy Jabłonna i Powiatu Legionowskiego,
2. pomoc Domowi Dziecka w Chotomowie,
3. pomoc Agnieszce Sałanowskiej - mieszkance Chotomowa (uczestnicy biegu mogą przynieść zużyte tusze, tonery, baterie i telefony komórkowe),


WARUNKI UCZESTNICTWA
Organizator określa limit zawodników na 100 osób (75 dorosłych i 25 dzieci).
Obowiązuje wpisowe 15zł (lub więcej!), które należy wpłacić w biurze zawodów.
Dzieci startują pod opieką dorosłych i mogą poruszać się na rowerach.
Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach inwalidzkich.


Zebrane pieniążki przeznaczone są na:

1. zakup drobnych nagród dla dzieci do 15-go roku życia wysokości 15 zł;
2. od każdego zawodnika przekazanie kwoty 2zł na konto Grupy Biegowej CHTMO;
3. reszta zebranych pieniążków przeznaczona jest dla Domu Dziecka w Chotomowie, na zakup najpotrzebniejszych rzeczy.

Osoby, które chcą pomóc Domowi Dziecka, a nie biorą udziału w biegu, mogą również wnieść kwotę pieniężną, która w 100% zostanie przekazana na Dom Dziecka w Chotomowie.


WPŁATY PRZELEWEM NA RACHUNEK
Fundacja „TU I TERAZ”
ul. Jagiellońska 42A
05-120 Legionowo
BGŻ SA Nr konta: 24 2030 0045 1110 0000 0394 2820
Darowizna – dla Domu Dziecka w Chotomowie


ZGŁOSZENIA

Zostało jeszcze  kilka wolnych miejsc.
Zgłoszenia pod tel. 793-023-356 lub mailowy: grupa_biegowa_chtmo@o2.pl

W dniu zawodów możliwość wpłaty za dokument KP w biurze zawodów w godzinach 13.45-14:30.
Organizator nie zwraca pieniędzy za wniesioną opłatę startową!

Każdy zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej przed startem w biurze zawodów, na podstawie której otrzyma numer startowy

Odebranie numeru startowego możliwe będzie w Biurze Zawodów w dniu biegu w godzinach 13.45-14:30. Biuro zawodów będzie się mieścić w Domu Strażaka, ul. Partyzantów 27 (wejście od strony poczty).


NAGRODY
Dla dzieci biorących udział przewidziane są drobne upominki, które zostaną zakupione z wpisowego. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal oraz pakiet „postartowy” z niespodziankami otrzymanymi od sponsorów biegu. Każdy z uczestników otrzyma na mecie wodę mineralną.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Biegiem kieruje Michał Machnacki i Mariusz Pers, którzy decydują w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
Nie będzie przeprowadzony pomiar czasu, bieg ma charakter rekreacyjny, rodzinny i charytatywny.
Biegacze i biegaczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach.
Dzieci startują wyłącznie pod opieką rodziców (mogą jechać również na rowerkach).
Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
Każdy z uczestników biegu zapisując się wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych organizatorów, w szczególności zdjęć i materiałów wideo.
Każdy z uczestników wypełnia kartę zgłoszeniową przed startem w biurze zawodów, na podstawie której otrzyma numer startowy.

Rzeczy osobiste będzie można zostawić w Domu Strażaka przy ulicy Partyzantów 27. Po biegu i pamiątkowym zdjęciu zapraszamy wszystkich po odbiór niespodzianek i podsumowanie imprezy do Domu Strażaka.

 ORGANIZATORZY I SPONSORZY
Fundacja „TU I TERAZ”;
Grupa Biegowa CHTMO;
Urząd Gminy Jabłonna;
Powiat Legionowski;
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie;
Bar Country - Warszawa - 3 vouchery na obiad dla dwóch osób;
MacJack Legionowo - dwa vouchery na pizzę plus kupony rabatowe dla wszystkich uczestników biegu;
Wydawnictwo Bezdroża - 8 książek;
Fanex - paluszki żerańskie dla wszystkich uczestników biegu;
ProReh - Mikołaj Krekora;
Pracownia Reklamy Retro - gablota na medale;
DEM'a Promotion Polska - płyty;