Nowa komunikacja
20 kwietnia 2016
Nowa komunikacja

Przebudowany wydział komunikacji starostwa został uroczyście oddany do użytku mieszkańcom powiatu legionowskiego. Remont kosztował niemal 465 tys. zł.

Pierwszy klient przecina wstęgę...

... i bez zbędnej zwłoki załatwia formalności

Po 70 dniach remontu wydziału komunikacji starostwa powiatowego w Legionowie nowe pomieszczenia zostały otwarte. Z tej okazji Powiat zorganizował skromną uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich samorządów z naszego regionu. Pierwszy klient przeciął symboliczną wstęgę, a starosta Robert Wróbel częstował kolejnych poranną kawą.
Przebudowa wydziału komunikacji kosztowała niemal 465 tys. zł. Wszystkie koszty zostały pokryte ze środków budżetu Powiatu Legionowskiego. Wydział komunikacji starostwa powiatowego w Legionowie obsługuje rocznie ponad 50 tys. klientów.