20 kwietnia 2016
Bo warto pomagać!

Wolontariat Legionowo (WL) to inicjatywa społeczna non profit, która zawiązała się w Legionowie w październiku 2014 roku. Od tamtej pory prężnie działa, wciąż się rozwija i ma przed sobą pracowite miesiące.                                                         


Głównym celem działań WL jest pomaganie osobom potrzebującym z Legionowa oraz powiatu legionowskiego tak, aby podjęte wysiłki miały realne przełożenie na efekty. Dzięki temu zyskują nie tylko adresaci pomocy, ale też wolontariusze, którzy otrzymują motywację do dalszej, trudnej do przecenienia, pracy charytatywnej. Aktywiści WL namawiają do pomagania sąsiadom, znajomym z bloku, ulicy, dzielnicy i miasta, ponieważ działalność charytatywna oprócz wymiernych korzyści społecznych związanych z działaniami pomocowymi, umożliwia poznawanie się ludzi, zawiązywanie przyjaźni, a przede wszystkim daje pogląd na skalę problemów, z którymi borykają sie osoby potrzebujące.

 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Salezjańskich w trakcie zbiórki na rzecz Wojtka Kowalczyka podczas Dni Legionowa (20.06.2015 r.)


Wolontariat Legionowo organizuje własne zbiórki funduszy na cele, którym patronuje i na rzecz osób, które ma pod swoją opieką. Bierze udział we wszystkich przedsięwzięciach na terenie miasta, których założeniem jest szeroko pojęte pomaganie i których organizatorzy wyrażą chęć współpracy. W 2015 roku wolontariusze zebrali w sumie ponad 84 000 złotych. Uczestniczyli nie tylko w zbiórkach pieniędzy, ale także żywności, odzieży i zabawek dla potrzebujących. Jedną z inicjatyw WL jest prowadzona na szeroką skalę akcja „Odkręcamy Legionowo” polegająca na zbiórce i sprzedaży plastikowych nakrętek. Dochód przeznaczony jest na cele charytatywne.

Działacze Wolontariatu mają pod swoimi skrzydłami siedmioro podopiecznych, na rzecz których regularnie organizowane są kwesty i działania mające na celu gromadzenie środków, aby wspomóc ich leczenie, rehabilitację, zakup specjalistycznego sprzętu oraz ułatwić codzienne życie. W tym roku będzie ich siedem – po jednej na rzecz każdej osoby. - Oprócz naszych imprez autorskich planujemy udział we wszystkich imprezach na które zostaniemy zaproszeni jako element charytatywny. Oby tylko sił starczyło. Każde przedsięwzięcie, czy to na skalę miejską czy osiedlową, może być okazją do wspomożenia czyjejś niedoli.  – mówi Marek Dąbrowski, jeden z założycieli WL. Wolontariuszem może zostać każdy. Zazwyczaj rekrutują się oni spośród osób zaprzyjaźnionych z rodzinami osoby, dla której organizowana jest konkretna zbiórka. Są wśród nich także uczniowie zaprzyjaźnionych z inicjatywą szkół średnich, gimnazjów i podstawówek oraz zwykli mieszkańcy Legionowa.


Obecnie Wolontariat Legionowo zainicjował akcję instalowania w mieście punktów wymiany książek na wzór słynnej „Strefy wymiany książek”, której obecna nazwa to „Książka za Książkę”. Celem przedsięwzięcia jest krzewienie czytelnictwa, a w planach rozmieszczenie w Legionowie dziesięciu punktów, w których będzie można wziąć wybraną książkę w zamian zostawiając inną.


Jeśli chcą Państwo wesprzeć działania Wolontariatu Legionowo, zachęcamy do odwiedzenia jego funpage’u na portalu społecznościowym Facebook. Najbliższa zbiórka na rzecz chorującego na autyzm Michała Olęckiego odbędzie się 24 kwietnia w legionowskim ratuszu.


Harmonogram działań Wolontariatu Legionowo w 2016 roku