9 maja 2016
Bezpieczniej przed wakacjami

Kwestie bezpieczeństwa i porządku w powiecie legionowskim, ze szczególnym uwzględnieniem zbliżającego się okresu wakacyjnego, były poruszane podczas spotkania osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zagrożeniom na naszym terenie.    

 

 

W posiedzeniu działającej przy Staroście Legionowskim i spotykającej się raz w roku Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Legionowskim, które odbyło się 5 maja br., w starostwie, wzięli udział przedstawiciele gmin, Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa, Straży Miejskiej i Straży Gminnych, służby zdrowia i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Główny nacisk zebrani położyli na kwestie związane z nadchodzącym okresem wakacyjnym i związanymi z nim zagrożeniami. Dużo miejsca poświęcono podsumowaniu dotychczasowej działalności.

 

Policja
Zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego asp. szt. Marcin Kulesza przedstawił dane statystyczne dotyczące okresu od stycznia do końca kwietnia 2016 r. w porównaniu z adekwatnym w 2015 r. Okazuje się, że liczba wypadków znacznie spadła – z 14 do 8, co ma również wpływ na liczbę osób rannych – 15 w 2015 r., natomiast 8 w roku bieżącym. Zwiększona liczba kontroli sprawiła, że zatrzymano więcej kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu – w ciągu 4 miesięcy zatrzymano 45 takich osób. Niezmienne pozostają statystyki dotyczące kolizji drogowych, których w okresie od stycznia do końca kwietnia br. Policja odnotowała 230.
Policja stwierdziła zmiany, jakie wywołało zaostrzenie przepisów o ruchu drogowym. Zaobserwowano większą skłonność kierowców do bezpiecznej jazdy. Mimo tego wielu z nich jednak nie dostosowało stylu prowadzenia pojazdu do zmienionych przepisów, w wyniku czego Policja była zmuszona od początku 2016 r. do końca kwietnia zatrzymać 200 praw jazdy. Głównym powodem tych sankcji było znaczne przekraczanie dozwolonej prędkości. Rekordzista szalał na obwodnicy Serocka mając na liczniku odnotowane 240 km/h. W tym przypadku Policja skierowała do sądu wniosek o zabranie sprawcy uprawnień do kierowania pojazdami.

Powiatową Policję reprezentował zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego asp. szt. Marcin Kulesza

 

 

Straż Pożarna
Zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie st. bryg. Arkadiusz Pich zreferował temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Czuwa nad nim załoga 62 strażaków etatowych oraz 2 pracowników cywilnych. Uzupełnia ją 387 posiadających uprawnienia do działań ratowniczych ochotników.
Powiatowi strażacy dysponują 35 pojazdami gaśniczymi (wliczone auta Ochotniczych Straży Pożarnych), 2 samochodami specjalistycznymi oraz 17 lekkimi autami pomocniczymi.
St. bryg Arkadiusz Pich poinformował zebranych, że ze względu na organizację w Polsce szczytu NATO oraz odbywające się wkrótce Światowe Dni Młodzieży w okresie od 1 lipca do 5 sierpnia Straż Pożarna ogranicza liczbę udzielanych urlopów.

Jezioro Zegrzyńskie
Prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Jaworski podsumował działalność w 2015 r. Z satysfakcją stwierdził, że w tym okresie nie odnotowano żadnego utonięcia w akwenie Jeziora Zegrzyńskiego. LWOPR wykonał 218 akcji ratunkowych, w wyniku których udzielono pomocy 250 osobom. Pływająca karetka pogotowia uczestniczyła w 120 interwencjach.
Ratownicy wodni pełnią służbę nad Jeziorem Zegrzyńskim całodobowo. Ponadto organizują w szkołach akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W okresie letnim szkolenia odbywają się również dla osób wypoczywających nad Jeziorem.

 

Starostwo
Swój udział w zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym ma również Powiat Legionowski. W ubiegłym roku starosta zatwierdził ponad 50 projektów stałej oraz ponad 200 projektów tymczasowej organizacji ruchu. W tym zakresie istnieje ścisła współpraca Powiatu z Policją i Strażami Gminnymi. Ponadto służby starostwa na bieżąco kontrolują organizację ruchu na drogach będących w zarządzie powiatu i gmin.
Od ponad 2 lat konsekwentnie prowadzimy akcję usuwania niebezpieczeństw na drogach powiatowych. – powiedział starosta Robert Wróbel. – Instalujemy urządzenia znacznie zwiększające bezpieczeństwo, np. doświetlenie przejść dla pieszych, pasy hukowe przed nimi, azyle. Szczególnie skupiamy się na okolicach szkół.

 

Sanepid
Do sezonu wakacyjnego przygotowuje się Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie. Dyrektor Maria Kloc poinformowała, że inspektorzy sprawdzają miejsca, gdzie na koloniach będą wypoczywały dzieci. Również w trakcie trwania turnusów organizatorzy mogą spodziewać się kontroli.
Sanepid podejmuje działania również w związku z Dniami Młodzieży i szczytem NATO. Sprawdzane są placówki, w których będą żywili się uczestnicy.

 

Ćwiczenia Dębe 2016
Gmina Wieliszew będzie w dniach 14-15 września 2016 areną ćwiczeń obronnych. Wezmą w nich udział strażacy, policjanci, samorządowcy oraz inne służby. Celem ćwiczeń będzie sprawdzenie rozwiązań przyjętych w planie zabezpieczenia na wypadek zagrożenia i wojny. Weryfikacji ulegną procedury. Zbadany zostanie również stan przygotowania służby zdrowia na wypadek sytuacji kryzysowych.