24 sierpnia 2016
Ponad pół miliona dla Targowej

Ponad 500 tysięcy zł dofinansowania z funduszy europejskich otrzyma Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie pracowni przedmiotowej, zakup sprzętu dydaktycznego oraz specjalistyczne szkolenia dla uczniów.

 


Projekt opracowany przez Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz pracowników PZSP w Legionowie pod nazwą „Lepszy start dla energetyka i informatyka - rozwój kompetencji zawodowych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” znalazł się wśród 15 zwycięzców na 50 złożonych wniosków. Jego realizacja ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów kształcących się na kierunkach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik informatyk poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych tej grupy oraz poprawę jakości przygotowania zawodowego. Powyższe cele uzyskane zostaną dzięki doposażeniu pracowni przedmiotowej odzwierciedlającej naturalne warunki pracy w zawodzie. Ponadto uczniowie objęci zostaną szkoleniami rozwijającymi kompetencje interpersonalne, które zwiększą ich kreatywność, umiejętności pracy w zespole i zarządzania czasem oraz wezmą udział w szkoleniach z zakresu uprawnień elektrycznych. Dodatkowo 30 uczniów uczących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uczestniczyć będzie w szkoleniach edukacyjnych z metod spawania TIG/MAG oraz odbędzie 150-godzinne staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców.

 

 

Realizacja projektu zapewni jego uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych, rozwinięcie umiejętności społecznych, poprawę warunków kształcenia oraz pozytywnie wpłynie na rozwój potencjału i atrakcyjności placówki. Ponadto poprawie ulegną standardy współpracy z lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorcami.

 

 

Projekt realizowany będzie od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r. Jego całkowity budżet opiewa na kwotę 604 375 zł, z czego 543 375 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwota w wysokości 61 000 tys. zł to wkład własny Powiatu Legionowskiego.