24 sierpnia 2016
Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zapraszamy do korzystania programu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, którzy również mają możliwość aktualizacji informacji na mapie.

 

Obecie program obejmuje teren garnizonu stołecznego Warszawy, Podlasia i Pomorza, a już od 1 wrzesnia swoim zasięgiem obejmie również cały kraj. „Mapa” jest dostępna na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie każdy mógł z niej skorzystać.

 

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:
- w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych;
- drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;
- trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

 

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

 

 

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

 

Warto podkreślić, że każdy może mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli więc na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.


UWAGA! "Mapa" nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji, która prosi o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Źródło: www.policja.waw.pl