19 stycznia 2017
Zgłoś kandydata na Przyjaciela Niepełnosprawnych

Do 5 lutego br. do Starostwa Powiatowego w Legionowie można zgłaszać kandydatury osób szczególnie zasłużonych dla niepełnosprawnych w powiecie legionowskim.                                        

 

Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych oraz samorządy Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego już po raz czwarty wręczą lokalnemu działaczowi społecznemu order „Przyjaciel Niepełnosprawnych”. To szczególne odznaczenie wręczane jest corocznie za stałą pomoc  osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w życiu codziennym oraz dobrowolne wspieranie organizacji zajmujących się niesieniem pomocy dla niepełnosprawnych. W ubiegłym roku Kapituła Orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych” uhonorowała trzech działaczy społecznych - Marka Kraussa, Marka Tarwackiego oraz Zdzisława Wasilewskiego.

 

 

Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć według załączonego poniżej wzoru w terminie do 5 lutego 2017 r. do godz. 16.00 do Starostwa Powiatowego w Legionowie na adres: 05-119 Legionowo, ul. Władysława Sikorskiego 11, pokój 419, tel. 22 7640 419,
adres e-mailowy: j.kubicki@powiat-legionowski.pl

Regulamin
Wniosek

Wręczenie orderu nastąpi 10 marca 2017 r., podczas uroczystego otwarcia VI edycji Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.