27 czerwca 2017
E-rekrutacja znów zadziałała

Zakończył się pierwszy etap rejestracji i składania wniosków do szkół ponadgimnazjalnych pierwszego wyboru. Z systemu elektronicznej rejestracji skorzystało blisko 100% uczniów z terenu powiatu legionowskiego.                                     


W tym roku już po raz piąty Powiat Legionowski wspólnie z Miastem Stołecznym Warszawa i niektórymi powiatami okołowarszawskimi korzysta z tego samego systemu elektronicznej obsługi, bazy oraz rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Od 8 do 19 maja br. kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogli zakładać konta w systemie i generować za ich pośrednictwem wnioski wskazując szkoły, w których chcieliby kontynuować edukację ponadgimnazjalną, z zaznaczeniem szkoły pierwszej preferencji. Wypełniony i wydrukowany w systemie wniosek każdy uczeń osobiście składał w szkole pierwszego wyboru.

 

Przy pomocy systemu rekrutacji elektronicznej można wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, poznać zasady punktacji oraz monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami w wybranej placówce


Z danych Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie wynika, że szkoły prowadzone przez Powiat Legionowski cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów. Zgodnie ze stanem na dzień 14 czerwca br. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Legionowie wskazało 478 uczniów, w tym 145 jako szkołę pierwszego wyboru – liczba miejsc 175; Technikum w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie wskazało 161 uczniów, w tym 47 jako szkołę pierwszego wyboru – liczba miejsc 56, szkołę branżową I stopnia w tej placówce wskazało 27 uczniów, w tym 13 jako szkołę pierwszego wyboru – liczba miejsc 26; Technikum w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku wskazało 127 uczniów, w tym 27 jako szkołę pierwszego wyboru - liczba miejsc 56, szkołę branżową I stopnia w tej placówce wskazało 22 uczniów, w tym 9 jako szkołę pierwszego wyboru – liczba miejsc 26.

Szczegółowy harmonogram działań gimnazjalisty – kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej znajduje się na stronie internetowej Powiatu Legionowskiego www.powiat-legionowksi.pl w zakładce Edukacja.