12 września 2017
Bezpieczniej na Suwalnej

Powiat Legionowski zakończył budowę sygnalizacji świetlno-ostrzegawczej na ul. Suwalnej w Legionowie. Prace trwały niecałe trzy tygodnie.                                         

             

Sygnalizacja i ograniczenie prędkości na ul. Suwalnej poprawią bezpieczeństwo pieszych


W ramach inwestycji wykonawca, wyłoniony w postępowaniu przetargowym, dokonał budowy sygnalizacji świetlno - ostrzegawczej wraz z oznakowaniem pionowym przy istniejących przejściach dla pieszych na ul. Suwalnej w Legionowie. Sygnalizacja zlokalizowana została w dwóch miejscach - przy skrzyżowaniu z ul. Olszankową, gdzie maksymalną prędkość ograniczono do 40 km/h oraz pojawił się radar informujący o dozwolonej prędkości, a także przy ul. Suwalnej nr 9b, na wysokości apteki.

Inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Jej całkowity koszt to blisko 78 000 zł. Całość została sfinansowana ze środków Powiatu Legionowskiego.