14 września 2017
Powiatowy konkurs dla pracodawców „Odpowiedzialni społecznie”

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej (CIS) współpracuje z przedsiębiorcami i instytucjami z terenu powiatu legionowskiego. Poprzez spotkania i wspólne projekty stara się zachęcić do szukania partnerskich rozwiązań  w obszarze pomocy społecznej.     

 

     


Nadszedł  czas, aby uhonorować tych, którzy angażują się w te, bardzo trudne, działania. Stąd pomysł na konkurs „Odpowiedzialni społecznie”, który stanowi inicjatywę Starosty Legionowskiego, Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie oraz Mazowieckiej Federacji na rzecz Ekonomii Społecznej. Jego celem jest popularyzacja idei odpowiedzialnego, solidarnego społecznie biznesu i uhonorowanie pracodawców, instytucji i pracowników z terenu powiatu legionowskiego, którzy  swoją postawą  zwiększają  świadomość i wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, wpływają na unowocześnianie i rozwój lokalnej gospodarki oraz budują jej pozytywny wizerunek.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić pracodawcy, w tym przedsiębiorcy, firmy z udziałem Skarbu Państwa, instytucje, bez względu na profil i rodzaj prowadzonej działalności, które są zarejestrowane i/lub prowadzą działalność na terenie powiatu legionowskiego.

W ramach konkursu laureatom przyznawany jest honorowy  tytuł: Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna Społecznie, Pracownik Odpowiedzialny Społecznie. Na zgłoszenia czekamy od 15 września do 17 listopada. Formularze zgłoszeniowe i regulamin jest zamieszczony na stronach: cis.legionowski.pl, starostwo-legionowskie.pl, mazowieckafederacja.pl.

Pracodawców, którzy chcieliby w przyszłości włączyć się, w nasze działania serdecznie zapraszamy do kontaktu: tel.22 732 15 58, biuro@cis.legionowski.pl

Regulamin
Formularz kategoria pracownik odpowiedzialny społecznie
Formularz kategoria przedsiębiorca/instytucja odpowiedzialna społecznie