28 listopada 2017
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

28 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu w Legionowie pozytywnie zaopiniował oferty złożone przez organizacje pozarządowe.                                         


Fundacja Active Life  złożyła ofertę na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z zapisami wymienionej ustawy publikujemy treść ofert, z którymi możecie się Państwo zapoznać i w terminie 7 dni od publikacji wnieść do dokumentu swoje uwagi.

 

Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
Biuro Obsługi Mieszkańca / Kancelaria (centrala) tel.: 22 7640 100, 22 7640 400 fax: 22 7640 450
Sekretariat starosty tel.: 22 7640 419, 22 7640 469
Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 - 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00
do góry