7 marca 2018
Dodatkowe szanse dla uczniów powiatowych szkół

W minionym roku Powiat Legionowski przeznaczył ponad 100 tys. zł na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla uczniów w zarządzanych przez siebie szkołach.              

Środki wydatkowano w ramach realizacji programu „Powiat Otwartych Szans II”, który działa od 2011 roku i nie tylko z nazwy, ale także z założenia ma umożliwić uczniom zdobycie nowych kompetencji, rozwijanie zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy i horyzontów – tak myślowych, jak i geograficznych.
Dyrektorzy szkół decydowali o tym, jakie projekty zgłosić do dofinansowania i ze stosownym wnioskiem występowali do starosty. Dzięki środkom pochodzącym z programu uczniowie wzięli udział wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych, warsztatach tematycznych, konkursach, spotkaniach integracyjnych, zawodach sportowych i innych aktywnościach.

 

1. powiat otwartych szans

W maju ub. r. uczniów PZSP w Serocku odwiedzili koledzy z niemieckiej szkoły w Wetzlar w ramach realizacji projektu historycznego. W poszukiwaniu miejsc pamięci terroru hitlerowskiego młodzież udała się m. in na Pomorze

Fot. PZSP w Serocku


Dzięki programowi poszerza się oferta edukacyjna szkół. Uczniowie zyskują dostęp do różnych ciekawych form spędzania czasu wolnego oraz możliwości do rozwijania talentów i pasji. Projekty, realizowane dzięki środkom pochodzącym z programu, wzbogacają uczniów w nową wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Urozmaicona forma wpływa na atrakcyjność procesu nauczania, a młodzież dodatkowo nabiera szacunku dla tradycji, kultury i dóbr narodowych.
Programem objęte są szkoły, dla których Powiat Legionowski jest organem zarządzającym - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie i Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.

 

2

Uczniowie klasy gastronomicznej PZSP w Legionowie wzięli udział w projekcie „Rodzina Polonijna”. Tradycyjne potrawy kuchni polskiej przyrządzali podczas warsztatów w Chicago

Fot. PZSP w Legionowie

3. powiat otwartych szans

PZSO w Legionowie uczestniczy w projekcie pn. „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów – Bliżej siebie”. Uczniowie szkoły spotkali się z młodzieżą z Izraela podczas warsztatów historycznych, które odbyły się jesienią ub. r. w Warszawie

Fot. PZSO w Legionowie