19 kwietnia 2018
Wiosenne porządki na drogach

Sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiają, że na drogach powiatu legionowskiego pojawiły się ekipy prowadzące działania mające na celu renowację i odświeżenie jezdni oraz chodników.

roboty 1

Remonty cząstkowe oraz prace porządkowe prowadzone są na wszystkich drogach powiatowych

Z nastaniem wiosny ruszyły naprawy ubytków powstałych w jezdni w wyniku działania mrozu. Remonty cząstkowe powadzone są na wszystkich drogach powiatowych i przyległych do nich ciągach pieszych i rowerowych. Braki w nawierzchni łatane są w technologiach „na gorąco” oraz „na zimno” z zastosowaniem masy grysowo-asfaltowej. Remontami obejmują również chodniki, drogi dla rowerów, zatoki postojowe, zjazdy i parkingi istniejące w ciągu powiatowych dróg.

Powiat zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni zarządzanych przez siebie dróg. W związku z tym w budżecie zaplanowano blisko milion złotych na ich całoroczne naprawy oraz około 300 tys. zł na poprawę stanu chodników.

Kolejnymi zaplanowanymi pracami jest sprzątanie jezdni i chodników oraz czyszczenie urządzeń odwadniających. Trwają prace przy ścinaniu poboczy oraz profilowaniu dróg gruntowych. Na maj planowane jest malowanie oznakowania poziomego na jezdniach, a także koszenie zieleni na poboczach dróg.