8 maja 2018
Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców

Powiat Legionowski ogłasza realizację zadania na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

 

Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców złożyło wniosek na realizację zadania publicznego. Projekt nosi tytuł: "Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, 100. rocznicy stacjonowania Wojska Polskiego w Legionowie oraz 75. rocznicy powstania 1. DP im. T. Kościuszki i udziału jej żołnierzy w walce o wyzwolenie Polski".

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego