4. warsztaty partnerstwa
8 października 2018
4. warsztaty partnerstwa

Czwarty warsztat tworzenia partnerstwa lokalnego pn. „Opracowywanie projektów społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie lokalnej międzysektorowej powiatu legionowskiego” odbył się 8 października br. Tym razem gospodarzem spotkania była gmina Legionowo.

Spotkanie było kontynuacją serii konferencji w zakresie „Budowania partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie legionowskim”, organizowanych we wszystkich gminach powiatu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz z gmin i powiatu, przedsiębiorcy, przedstawiciele m.in.: izby gospodarczej, cech rzemiosł, instytucji edukacji i rynku pracy, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i sportu, zdrowia, pomocy i opieki społecznej. Powiat Legionowski reprezentował wicestarosta Jerzy Zaborowski. Ideą warsztatów jest również prezentacja poszczególnych gmin powiatu legionowskiego. Dlatego też wstępem do spotkania była prezentacja gospodarza spotkania - gminy Legionowo.

Uczestnicy warsztatów wypracowali projekty mające doprowadzić do ożywienia gospodarczego na naszym terenie. Najlepsze z nich zostaną wdrożone w życie

Następnie głosowano nad propozycjami 15 projektów społeczno-gospodarczych, które zaproponowali uczestnicy podczas poprzedniego spotkania w Jabłonnie. Znalazły się wśród nich projekty z zakresu szkolnictwa zawodowego i tworzenia kierunków kształcenia na potrzeby rynku pracy, rozszerzenia oferty kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców powiatu, aktywizacji społecznej i zawodowej seniorów, w tym rozwoju usług opiekuńczych osób starszych, tworzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, rozwoju systemu współpracy i poleceń wśród lokalnych firm, stworzenia strefy innowacji i wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym stworzenia powiatowej waluty lokalnej i  budowania lokalnej marki. Na podstawie utworzonej listy rankingowej wybrano projekty do opracowania i finalnie wdrożenia w powiecie legionowskim. Pracą nad nimi uczestnicy warsztatów zajmą się podczas indywidualnych spotkań, tak aby efekty móc zaprezentować podczas gali podsumowującej partnerstwo, która odbędzie się na początku grudnia br.

Organizatorami cyklu warsztatów są Starosta Legionowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.