Dodatkowe środki z UE dla przedszkola specjalnego
15 października 2018
Dodatkowe środki z UE dla przedszkola specjalnego

Ponad 100 tys. zł pozyskał Powiat Legionowski ze środków zewnętrznych na realizację kolejnego projektu w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

Nowy projekt, który będzie realizowany w PZSiPS dzięki wsparciu funduszy unijnych to „Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia kulturalnego i społecznego”. Objęte nim zostaną wszystkie dzieci uczęszczające do tamtejszego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020. 11 października 2018 br. w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia.

Projekt zakłada rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia specjalistyczne z  zakresu stymulowania rozwoju w sferze ruchowej, intelektualnej, komunikacyjnej oraz emocjonalnej. Ponadto przedszkolaki wezmą udział w zajęciach, które zwiększą ich samodzielność i integrację społeczną oraz w indywidualnej terapii z zakresu usprawniania rozwoju małej motoryki (Terapia Ręki). Dodatkowo dla dzieci z autyzmem przeprowadzone zostaną grupowe zajęcia wspierające i rozwijające samodzielność.  Zorganizowane zostaną także teatrzyki edukacyjne o charakterze terapeutycznym.

W ostatnim czasie dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie pozyskano ponad 600 tys. zł dofinansowania na projekt edukacyjny „Pomóż mi zrozumieć świat” oraz ponad 400 tys. zł na realizację projektu „Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny partner w edukacji, komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie”. Powiat Legionowski oraz szkoła aktywnie działają na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych, aby podopieczni placówki mieli zapewnione terapię i edukację na najwyższym poziomie.

Całkowita wartość projektu to 138 704,00 zł, z czego 109 140,80 zł pochodzi ze środków zewnętrznych, a 29 563,20 zł to wkład własny Powiatu Legionowskiego.