Będą się szkolić z ratowania życia
18 marca 2021
Będą się szkolić z ratowania życia

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowanie idei krwiodawstwa to kolejne zadania, które Powiat zrealizuje w tym roku.

W przypadku zachorowania lub wypadku z zatrzymaniem krążenia i oddechu kluczowe dla przeżycia poszkodowanego są pierwsze 4 minuty. W tym czasie nie zdąży dotrzeć lekarz, ale proste czynności ratownicze może wykonać każdy uczestnik zdarzenia. Ich celem jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia, a także ograniczenie w jak największym stopniu powstałych urazów i ich następstw. To ważne, aby posiąść umiejętność udzielania pierwszej pomocy, dlatego szkoleniami wraz z nauką obsługi defibrylatora objęci zostaną uczniowie ostatnich klas, nauczyciele i pracownicy szkół średnich z terenu powiatu. W przypadku utrzymania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 przeprowadzone zostaną szkolenia e-learningowe. Zajęcia edukacyjne zorganizowane zostaną także w przedszkolach i Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. W sumie w warsztatach weźmie udział ok. 1400 osób. W zeszłym roku było to 1803 osób. Koszt tegorocznego przedsięwzięcia to 10 500 zł.

Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu legionowskiego obejmie zorganizowanie akcji krwiodawstwa na terenie powiatu, zajęć edukacyjnych, szkoleń na platformie e-learningowej z idei honorowego dawstwa krwi oraz konkursu dla szkół. Akcją objętych zostanie ok. 1200 osób. Koszt przedsięwzięcia to 13 tys. zł.

W zeszłorocznej edycji programu 87 osób oddało blisko 40 litrów krwi. Z tematyki honorowego dawstwa krwi przeszkolono w formie e-learningu 1714 uczniów, nauczycieli i pracowników.

Realizatorem obydwu zadań będzie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion.