Bezpieczniej w Komornicy
12 grudnia 2018
Bezpieczniej w Komornicy

Ruszyła rozbudowa drogi powiatowej nr 1822W w Komornicy na odcinku od ul. Przedpełskiego do ul. Pogodnej. W ramach rozbudowy wykonane zostaną chodnik, zjazdy oraz oświetlenie. Inwestycja jest realizowana wspólnie przez Powiat Legionowski i Gminę Wieliszew.

W połowie listopada rozpoczęły  się prace związane z budową chodnika na ul. Wspólnej łączącej Wieliszew z Komornicą. W ramach robót droga zostanie także oświetlona. Inwestycja będzie miała wymierny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku. Przebiegająca przez las szosa jest wąska, a ruch na niej wzmożony. Brak oświetlania sprawia, że poruszający się poboczem piesi byli niewidoczni dla mijających ich kierowców.

Długość przebudowywanego odcinka wynosi blisko 1,2 km. Chodnik zostanie wybudowany z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Obecnie montowane są krawężniki i betonowe obrzeża oraz budowane zjazdy do posesji z kostki betonowej o grubości 8 cm. W następnej kolejności przygotowana zostanie podbudowa z kruszywa o grubości 20 cm, na której położona zostanie warstwa asfaltowa. Kładziony jest także kabel oświetleniowy oraz wykonywane są fundamenty pod słupy.

Łączny koszt przebudowy drogi wyniesie 1 mln 253 tys. zł, w tym 225 tys. zł to wkład Gminy Wieliszew. Resztę kwoty pokryje Powiat Legionowski.