Budżet w czasach zarazy
4 stycznia 2021
Budżet w czasach zarazy

Na grudniowej sesji Rada Powiatu w Legionowie uchwaliła przyszłoroczny budżet. Wartość zaplanowanych w nim wydatków to prawie 135 mln złotych, czyli o blisko 10 mln więcej niż w projekcie budżetu na rok bieżący.

Priorytetami podczas planowania budżetu były zgodność z przyjętą przez Radę Powiatu w Legionowie Strategią Rozwoju Powiatu w latach 2016-2025; poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, parametrów technicznych dróg powiatowych oraz budowanie spójnego układu komunikacyjnego na terenie powiatu, wysoka jakość kształcenia, szeroka oferta edukacyjna i nowoczesne zaplecze dydaktyczne szkół powiatowych; realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz propagowania zdrowego trybu życia wśród mieszkańców powiatu legionowskiego; poprawa realizacji potrzeb kulturalnych na terenie powiatu oraz wykorzystanie atutów rozwojowych powiatu w postaci usytuowania na jego obszarze Jeziora Zegrzyńskiego.

Wydatki na oświatę opiewają na kwotę ponad 36,5 mln zł – w tej kwocie zawarto między innymi środki na doposażenie szkolnych pracowni, projekt i rozpoczęcie budowu siedziby dla Liceum w Stanisławowie Pierwszym, na pomoc, politykę społeczną i rodzinę Powiat planuje wydać ponad 23 mln zł, na transport i łączność ponad 19 mln złotych, wydatki z zakresu bezpieczeństwa to ponad 6 mln zł, a te związane z ochroną zdrowia przewidziano na ponad 3,3 mln zł. Na wydatki majątkowe, w tym inwestycje drogowe i kubaturowe, w 2021 roku zaplanowano ponad 17 mln zł.

Fot. Freepik.com