Podziękowanie za życzenia
4 stycznia 2021
Podziękowanie za życzenia

Starosta Legionowski serdecznie dziękuje za życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, które nadesłali:

• Marzenna Kmieciak, dyrektor Powiatowego  Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
• Anna Kaczmarek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie
• Artur Delegacz, nadleśniczy Nadleśnictwo Drewnica
• Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Legionowie
• Agnieszka Bąk, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Legionowie
• Dariusz Skrzydlewski, dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie
• Zbigniew Gryglas, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych
• Elżbieta Pazio, Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Legionowie
• ppłk Kamil Turolski, dowódca 54.Batalionu Lekkiej Piechoty
• Siostry Urszulanki ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino
• Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie
• Dorota Glinicka, prezes zarządu ZOZ „Legionowo” sp. z o.o.
• Ireneusz Ważny, Prokurator Rejonowy w Legionowie
• mł. insp. Anna Jędrzejewska-Szpak, Komendant Powiatowy Policji w Legionowie
• st. bryg. mgr inż. Radosław Parapura, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
• Stanisław Gołąbek, prezes zarządu Zespołu Ochrony Pamięci AK „Brzozów”
• Wojciech Jeute, wiceprezes Koła nr 1 ŚZŻAK w Legionowie oraz prezes ZOPAK „Brzozów”
• Zespół Fundacji „Ogród Edukacji” w Nieporęcie
• Sławomir Maciej Mazur, Wójt Gminy Nieporęt
• Bogusława Tomasik, Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt
• Irena Bogucka, prezes KZB Legionowo sp. z o.o.
• Mariola Kuczyńska, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Legionowie
• Hotel Ossa Conference&Spa w Rawie Mazowieckiej
• Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie
• nad. Paweł Dobrodziej, Komendant Stołeczny Policji
• Jacek Cendrowski, prezes Zarządu Koła w Legionowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
• KADIMEX S.A. w Warszawie
• Krzysztof Wolicki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego DF MEMENTO w Warszawie
• Elżbieta Szczepańska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie
• Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
• Jacek Kacperski, dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego
• Edward Trojanowski, prezes zarządu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński
• Krzysztof Jaworski, prezes zarządu Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
• Grzegorz Gruczek, prezes zarządu PWK „Legionowo”
• Artur Borkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock
• Mariusz Rosiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Legionowie
• Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP
• Zenon Durka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie
• Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
• Jan Grabiec, poseł na Sejm RP
• Marzenna Kmieciak, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
• Marek Michalik i Agnieszka Sygitowicz, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
• Edyta Rybicka, prezes zarządu PSS Społem Legionowo
• płk w st. spocz. Kazimierz Stefaniak, prezes zarządu Koła nr 68 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Legionowie
• Krzysztof Edward Bońkowski, Bońkowski Consulting
• Kazimierz Kurnicki, prezes Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie
• Roman Biskupski, prezes zarządu SPP „Nadzieja” w Legionowie
• Anna Kaczmarek, dyrektor DPS „Kombatant” w Legionowie
• płk w st. spocz. Józef Borecki, prezes zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP
• Roman Smogorzewski, prezydent Miasta Legionowo
• Ryszard Brański, przewodniczący Rady Miasta Legionowo
• Andrzej Płonka, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich
• Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich
• Cezariusz Kalinowski, Prezes Zarządu Koła Powiatowego ZKRP i BWP w Legionowie
• Agnieszka Jakubowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie
• Magdalena Krokwińska, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pułtusku
• Jarosław Chodorski, wójt Gminy Jabłonna
• Wojciech Nowosiński, przewodniczący Rady Gminy Jabłonna
• Mirosław Pietrusiński, Transgourmet Polska sp. z o.o.
• Wiśniewscy Legionowo sp. z o.o. sp. k.
• nadkom. Zbigniew Prusinowski, Komendant Komisariatu Policji w Serocku
• podkom. Monika Wasiak, zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Serocku
• Jolanta Wojdalska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. B. Sokoła w Olszewnicy Starej
• Barbara Sówka, przewodnicząca zarządu Koła PZN w Legionowie
• Edyta Zbieć, burmistrz Miasta Kobyłka
• Paweł Kownacki, wójt Gminy Wieliszew
• Marcin Fabisiak, przewodniczący Rady Gminy Wieliszew
• Ryszard Brzozowski, prezes zarządu Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.
• Longin Jankowski, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
• Jacek Drozdowski, zastępca dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
• Zespół Szkół Salezjańskich w Legionowie
• Barbara Mierzejewska, dyrektor Żłobka Miejskiego „Motylkowy Świat” w Legionowie
• Jan Zalewski, starosta pułtuski
• Beata Jóźwiak, wicestarosta pułtuski
• Tadeusz Nalewajk, przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku
• Krzysztof Kapusta, starosta nowodworski
• Paweł Calak, wicestarosta nowodworski
• Zdzisław Szmytkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego
• Maria Beata Leszczyńska, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku
• Dariusz Ostasz, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych MIKST sp. z o.o. w Węgrowie
• Koło Gospodyń Wiejskich „Kałuszyńskie Smaki” w Kałuszynie
• płk Robert Kasperczuk, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
• Jens Marco Scherf, Landrat Miltenberg
• Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
• Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
• Marek Różycki, dyrektor Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego
• Katarzyna Jóźwik-Kaliszewska, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie
• Włodzimierz Górlicki, starosta szydłowiecki
• Roman Woźniak, przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu
• Wydawnictwo INŻYNIERIA
• Towarzystwo „Nasz Dom” w Warszawie
• Krzysztof Bieńkowski, starosta przasnyski
• ACC Training&Consulting Group
• Dariusz Marek Szczygielski, dyrektor WORD Warszawa
• Pracownicy Pałacu w Chrzęsnem
• Bogdan Stępień, Instytut Analiz Regionalnych w Baćkowicach
• Aleksandra Kieres, prezes zarządu Fundacji „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
• Ewa Janczar, zastępca dyrektora Departamentu ds. Informacji Przestrzennej i Innowacji Cyfrowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
• Kadra i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie
• Dyrekcja i pracownicy INVESTIM S.A.
• Pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku
• Zespół WITKO Group
• Biuro Programu „Niepodległa”
• Dyrekcja i pracownicy Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii w Serocku
• Ewa Listkowska, dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
• Dyrektor, komisarze wyborczy oraz pracownicy Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie
• Zespół Posiedzenia.pl
• Get Gadget w Krakowie
• Roman Biskupski, dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Legionowie
• Edyta Waligóra, naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie
• Dariusz Olszewski, Poseł na Sejm RP
• Zarząd i pracownicy ELJAKO-AL w Legionowie
• Ośrodek Kształcenia Kadr Kierowców Auto-Transbud w Krakowie
• Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
• ks. Kamil Jerzy Chojnacki, dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
• ks. Rafał Paździoch zastępca dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
• KOMPAN A/S
• Renata Mulik, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
• Sławomir Majcher, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
• Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
• Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy
• Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie
• Rada i zarząd Polskiej Izby Ekologii
• Grażyna Rzewuska, dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Sówki” w Legionowie
• Zespół Global Information Security sp. z o.o.
• Polskie Radio S.A.
• Zarząd i pracownicy Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Warszawie
• Zarząd i pracownicy Koperfam w Legionowie
• Maciej Fijałkowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE) Urzędu m. st. Warszawy
• Polska Agencja Prasowa S.A.
• Mazowiecki Serwis Prasowy
• Langas Group
• Janusz Bieńkowski, prezes Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu
• Wojciech Szczepaniak, Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k.
• Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze w Poznaniu
• Zespół Instytutu Rachunkowości i Podatków w Warszawie
• Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości w Grodzisku Mazowieckim
• Dariusz Grajda, członek zarządu Kolei Mazowieckich - KM sp. z o.o.
• Jan Żychliński, starosta warszawski zachodni
• Janusz Klenczon, dyrektor Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
• Zbigniew Bedyński, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
• Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy II Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie
• płk Mieczysław Gurgielewicz, dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
• Danuta Andrzejewska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Legionowie
• płk Dariusz Janusz, komendant Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach
• Zbigniew Deptuła, starosta makowski
• Dariusz Wierzbicki, wicestarosta makowski
• Teresa Włoczkowska, przewodnicząca Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
• Dominika Chorosińska, posłanka na Sejm RP
• ppłk Grzegorz Konkel, dowódca 32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego OP w Olszewnicy Starej
• ppłk Andrzej Kamiński, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Śródmieście
• Dyrekcja i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
• Andrzej Gryglas, kierownik szkoły nauki jazdy w Nowym Dworze Mazowieckim
• Jacek Nieścior, radca prawny
• Magdalena Jagnyziak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
• Ewa Jabłońska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie
• Przemysław Kopp, copy24serwis
• Druhny i druhowie OSP Skrzeszew
• Andrzej Kalinowski, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie
• Piotr Zajączkowski, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie
• Katarzyna Ostapczuk-Wójcik oraz zespół ZetoLublin
• Grzegorz Kuca, burmistrz Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
• Zarząd i Rada Nadzorcza J.W. Construction S.A.
• Krzysztof Rusak, dyrektor rejonu PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Legionowo
• Jolanta Kaługa, kierownik Inspektoratu ZUS w Legionowie
• dr n. wet. Maciej Wierzchoń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim
• Roman Ratkowski, prezes zarządu Agro Inserwis sp. z o.o. w Jadwisinie
• Dariusz Ejdys, przewodniczący Oddziału Legionowo NSZZ „Solidarność”
• Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 

Fot. Freepik.com