Chodnik w Dębem gotowy
13 grudnia 2019
Chodnik w Dębem gotowy

Piesi we wsi Dębe (gmina Serock) mogą już korzystać z nowego, wygodnego chodnika. Odbioru technicznego inwestycji dokonano 13 grudnia. Koszt robót to blisko 276 tys. złotych.

Zakończono prace przy budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1802W w Dębem. Położono kostkę brukową, obrzeża betonowe i krawężniki, powstały zjazdy do posesji. Wykonawca odtworzył oznakowanie poziome na jezdni, wyznaczono również dwa przejścia dla pieszych na obu końcach drogi. Okolice budowy zostały uporządkowane, a rosnące wzdłuż chodnika krzewy przycięto lub wykarczowano. Wybudowany odcinek chodnika Wykonawca objął pięcioletnią gwarancją.