Suchą szosą w Chotomowie
12 grudnia 2019
Suchą szosą w Chotomowie

Dobiegaja końca prace przy budowie odwodnienia w Chotomowie w drodze powiatowej 1819W. Na realizację tej inwestycji Powiat przeznaczył 95.665 zł. Na ul. Piusa, w okolicy ronda w Chotomowie, na całym odcinku, przy którym powstawały zastoje wody, zrealizowano przykrawężnikowe odwodnianie liniowe odprowadzające wodę do przydrożnego rowu. Zakres robót objął budowę urządzeń odwadniających, remont rowu odwodniającego oraz odtworzenie rozebranej na czas prac nawierzchni bitumicznej. Ułożono także kilkudziesięciometrowy odcinek chodnika od ronda do miejsc parkingowych.