Dzień Ratownika WOPR
29 czerwca 2020
Dzień Ratownika WOPR

29 czerwca obchodzony jest Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ustanowiony w 1927 roku przez Komisję Ratownictwa, działającą przy Polskim Związku Pływackim w Siemianowicach. Święto ma na celu popularyzację idei ratownictwa wodnego. Z tej okazji ratownikom, instruktorom i wykładowcom Legionowskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego życzymy wielu sukcesów, dziękując za ich pracę, poświęcenie i zaangażowanie.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku. Uzyskało osobowość prawną 9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Jednostki WOPR są jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Na terenie powiatu legionowskiego funkcjonuje, licząca ponad 400 członków, jednostka Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego z siedzibą w Zegrzu Południowym, która uzyskała samodzielność i osobowość prawną w 1999 roku, po likwidacji Stołecznego Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W 2002 roku z inicjatywy ratowników LWOPR rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce „Pływająca Karetka Pogotowia Ratunkowego”. Dziś jej funkcje pełni nowoczesna łódź ratunkowa wyposażona zgodnie ze standardami karetki podstawowej, załogę stanowią sternik i dwóch ratowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego. Wodna karetka pełni służbę od 1 maja do 31 października w systemie 12-godzinnym od 9.00 do 21.00. W 2003 roku została utworzona Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza Legionowskiego WOPR, składająca się z ratowników z najwyższymi uprawnieniami. Grupa pracuje przez cały rok. Latem do jej zadań należy ratownictwo: medyczne, techniczne i poszukiwania podwodne, zimą ratownictwo lodowe. W okresie letnim dyżury ratownicze pełnione są w systemie 24- godzinnym w Bazie Ratowniczo-Szkoleniowej w Zegrzu. Ratownicy czuwają także na plażach. Zimą w każdą sobotę i niedzielę o bezpieczeństwo dba wyspecjalizowana drużyna wyposażona w poduszkowiec ratowniczy. Działalnością dodatkową legionowskiego WOPR jest zabezpieczanie imprez sportowych i rekreacyjnych, odbywających się na Zalewie Zegrzyńskim oraz organizacja szkoleń ratowników wodnych na stopnie motorowodne i KPP.

W zeszłym roku legionowski WOPR obchodził 20-lecie istnienia.  -  To jest dwadzieścia lat ciężkiej pracy, dwadzieścia lat wysiłków. Zbudowaliśmy, z moimi kolegami, współpracownikami, z tą młodzieżą, która przychodzi do nas cały czas, piękną bazę, mamy dużo sprzętu. Mamy pewność, że jest to profesjonalna służba, która dba o bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych powiatu legionowskiego, a przede wszystkim na Jeziorze Zegrzyńskim – mówił wtedy prezes Legionowskiego WOPR Krzysztof Jaworski.

Ratownicy legionowskiego WOPR nie mogą narzekać na nudę. Tylko w zeszłym roku podjęli 19 akcji w stosunku do osób tonących oraz 194 czynności z zakresu pierwszej pomocy i medycznych. Przeprowadzono 50 ewakuacji z przekazaniem poszkodowanych państwowemu ratownictwu medycznemu. Ratownicy uczestniczyli również w 69 akcjach technicznych. WOPR realizuje także szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego - w zeszłym roku wydał 91 zaświadczeń o pozytywnie ukończonym kursie. Prowadził działalność profilaktyczną i edukacyjną - w warszawach dotyczących bezpieczeństwa na obszarze zbiorników wodnych wzięło udział 1251 osób, głównie uczniów. W sezonie letnim ratownicy WOPR zabezpieczyli trzy kąpieliska na terenie powiatu – w Wieliszewie, Nieporęcie i Serocku.