Kąpieliska sprawdzone
26 czerwca 2020
Kąpieliska sprawdzone

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał komunikat o jakości wody w kąpieliskach.

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie z dnia 26.06.2020r. o jakości wody w kąpielisku/miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli.

Zgodnie art. 1 pkt. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 59 ze zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także na podstawie 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz w oparciu o wyniki badania wody dostarczone przez organizatora, a także wykonane w ramach nadzoru bieżącego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie orzeka o dopuszczeniu do kąpieli :

1. Kąpielisko „Dzika Plaża" w Nieporęcie bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 03.06.2020r. — woda przydatna do kąpieli

2. Kąpielisko „Plaża Miejska Serock" zlokalizowane przy ul. Retmańskiej w Serocku bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 22.06.2020r. — woda przydatna do kąpieli - otwarcie sezonu: 27.06.2020r.

3. Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane przy ul. 600-lecia w Wieliszewie bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 18.06.2020r. — woda przydatna do kąpieli - otwarcie sezonu: 27.06.2020r.

Fot. Kinga Czerwińska