Forum dla integracji
24 marca 2023
Forum dla integracji

Procedurę przyznawania dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej oraz działalność przez okres pierwszych trzech miesięcy centrów integracji społecznej omówiono podczas zorganizowanego 22 marca w Starostwie Powiatowym w Legionowie Forum Mazowieckich Centrów Integracji Społecznej. Tematem spotkania była również możliwości podjęcia współpracy mazowieckich CIS-ów z firmą Seris Konsalnet w zakresie usług porządkowych i ochroniarskich.