Grypa pod kontrolą
3 lutego 2020
Grypa pod kontrolą

Przychodnia ZOZ "Legionowo" sp. z o.o. przy ul. Sowińskiego 4 w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej nawiązała współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie i została włączona do sieci nadzoru nad grypą Sentinel.

Lekarze z legionowskiej przychodni „na górce” prowadzą rejestr stwierdzonych przypadków grypy i infekcji grypopodobnych z podziałem na kategorie wiekowe pacjentów i  przesyłają raporty do Wojewódzkiej Stacją Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Od pacjentów, u których stwierdzone zostaną objawy grypy lub grypopodobne pobrane zostają próbki materiału klinicznego do laboratoryjnych badań diagnostycznych.

Współpraca ma na celu nadzór nad grypą i innymi wirusami oddechowymi poprzez pozyskiwanie określonych danych na temat aktywności tych wirusów na danym terenie, w danej populacji, które obejmują informacje epidemiologiczne oraz dane wirusologiczne. Dzięki temu możliwa jest ocena sytuacji wirusologiczno-epidemiologicznej na danym terenie i w całym kraju. System Sentinel działa w Polsce od 2004 roku.

 

Fot. Freepik.com