11 kwietnia 2019

Inauguracja Partnerstwa Międzypowiatowego

Po doświadczeniach związanych z wdrażaniem partnerstwa lokalnego na terenie powiatu legionowskiego przyszedł czas na umocnienie prac i rozszerzenie zasięgu działania o powiat nowodworski.

Konferencja rozpoczynająca prace „Partnerstwa międzypowiatowego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego powiatów legionowskiego i nowodworskiego” to pierwsza tego typu inicjatywa na Mazowszu, którą zorganizowali Starosta Legionowski i Nowodworski wraz z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy.

Wydarzenie rozpoczęło cykl czterech spotkań mających na celu wypracowanie przedsięwzięć o charakterze społeczno-gospodarczym. W spotkaniu udział wzięło blisko 250 osób. Byli to przedstawiciele m.in. władz z gmin oraz powiatów legionowskiego i nowodworskiego, izby gospodarczej, cechu rzemiosł, instytucji edukacji, rynku pracy, kultury, sportu, zdrowia, pomocy i opieki społecznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i pracodawcy.

Wstępem do rozpoczęcia prac partnerstwa było oficjalne podpisanie  porozumienia na rzecz współpracy przez starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów gmin oraz dyrektorów urzędów pracy z obu powiatów.

Oba powiaty miały szansę na zaprezentowanie dobrych praktyk z wdrażanego w roku ubiegłym partnerstwa lokalnego. Dla przedsiębiorców ważnym elementem spotkania była prezentacja Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która zasięgiem swojego działania obejmuje firmy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Zachęcamy do udziału w kolejnych warsztatach, które odbędą się na terenie powiatu nowodworskiego 5 czerwca br. Udział można zgłaszać w sekretariacie PUP w Legionowie pod nr tel. 22 764 03 05 lub wysyłając e-mail na adres: sekretariat@puplegionowo.pl.