9 kwietnia 2019

Oferta realizacji zadania publicznego z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywni dla Łajsk

9 kwietnia 2019 roku Zarząd Powiatu w Legionowie pozytywnie zaopiniował ofertę realizacji zadania publicznego z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywni dla Łajsk.

Stowarzyszenie Aktywni dla Łajsk złożyło ofertę z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. "Historia-zbiór faktów, które nie musiały zajść"

Zadanie kierowane jest do seniorów z Gminy Wieliszew i całego Powiatu Legionowskiego. Obejmować będzie wyjazd do muzeum Auschwitz-Birkenau, nawiązując do zbliżającej się wielkiej rocznicy wyzwolenia obozu. Wyjazd ma na celu utrwalenie obrazu do czego prowadzi nietolerancja i totalitaryzm oraz podniesienie wiedzy historycznej mieszkańców powiatu. W wycieczce wezmą też udział osoby, których bliscy  walczyli o odzyskanie niepodległości Polski oraz byli więźniami obozu w Auschwitz.

Pliki do pobrania: