Komunikat Starosty Legionowskiego w sprawie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnych mediacji na terenie powiatu legionowskiego
18 marca 2020
Komunikat Starosty Legionowskiego w sprawie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnych mediacji na terenie powiatu legionowskiego

 1. W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy prawnej od 18 marca 2020 r. zawieszona zostaje działalność stacjonarna wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu legionowskiego działających zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przewidywany termin przywrócenia stacjonarnej działalności wymienionych punktów to 1 czerwca 2020 r. 

O ewentualnym wydłużeniu w/w terminu przywrócenia stacjonarnej działalności punktów, zostaną Państwo poinformowani na stronie powiatu.

2. W okresie zawieszenia działalności punktów, o których mowa w ust. 1, nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

3.  Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, mogą ją otrzymać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

W takim celu należy przesłać na adres pomocprawna@powiat-legionowski.pl skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawierający oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Wzór wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w załączniku.

Szczegółowe informacje: pomocprawna@powiat-legionowski.pl

Pliki do pobrania: