Konferencja - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ OGRANICZENIEM CZY SZANSĄ
10 czerwca 2019
Konferencja - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ OGRANICZENIEM CZY SZANSĄ

Stowarzyszenie "Akademia Życia Rodzinnego" zaprasza na konferencje pt. "NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ OGRANICZENIEM CZY SZANSĄ Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym|", która odbędzie się 13 czerwca br. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta legionowo, ul. Piłsudskiego 41.

Program:

10.00 Otwarcie konferencji - Alicja Woźniak
10.10 - 10.35 Krótki rys historyczny (sytuacja osób niepełnosprawnych w XX wieku, Konwencja w sprawie osób niepełnosprawnych, ONZ) - Alicja Woźniak
10.40 - 11.00 Działania Miasta Legionowo na rzecz osób

z niepełnosprawnościami - (programy dla dzieci, młodzieży i seniorów, projekty miasta) - Ewa Milner - Kochańska Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych, Matylda Durka i Anna Łaniewska Radne Miasta Legionowo.
11.00 – 11.15 Działania NGO - Polska bez barier, przewodnik po Polsce bez barier

z uwzględnieniem Powiatu Legionowskiego Bartosz Karwacki, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Progres z Wrocławia, redakcja Interior, TV Dolny Śląsk
11.15 - 11.40 Działania PCPR, nowe projekty rządowe, pomoc państwa Magdalena Jagnyziak
11.40 – 12.00 Działania OPS w Legionowie i możliwości pracy dla osób z niepełnosprawnościami ( działania OPS, PUP) Anna Brzezińska, Adrianna Ptaszyńska - doradca zawodowy
12.30 - 12.45 Przerwa na kawę
12.45 - 13.00 Udział osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu przyjaznego dla siebie środowiska ( korzyści z czynnego udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym)
Zaproszone osoby z niepełnosprawnościami: Dominik Kubalski – koordynator akcji powiatowych na rzecz osób niepełnosprawnych Urząd Miasta Legionowo, Wojciech Kowalczyk - pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Urząd Miasta Legionowo Mariusz Wronowski oraz Eryk Gospodarczyk.
13.00 - 13.50 Wizerunek i postrzeganie osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznymkonieczność zmiany ( świadomość osób niepełnosprawnych w zakresie negatywnego wizerunku i postrzegania przez społeczeństwo, aktywna praca nad zmianą wizerunku i postrzegania przez osoby z niepełnosprawnościami a także przez otoczenie – w szkołach, w pracy, w miejscu zamieszkania itp

Kinga Podzorska – psycholog, psychoterapeuta systemowy z Poradni Zdrowia Psychicznego Educatio

Prezes Fundacji Emanio Arcus Małgorzata Trzcińska - Zakład Aktywizacji Zawodowej - pierwszy w powiecie legionowskim.
13.50 - 14.00 Zakończenie konferencji podsumowanie czynników pozwalających osiągnąć sukces osobie z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i prywatnym, poczucie wartości i przydatności -) Alicja Woźniak, Ewa Milner- Kochańska