Konkurs fotograficzny dla uczniów
29 maja 2020
Konkurs fotograficzny dla uczniów

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w V edycji Konkursu Fotograficznego "Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny". Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywanie niezwykłych zakątków Ojczyzny, rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją, rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
Honorowy Patronat nad konkursem objęli:
•    Minister Edukacji Narodowej
•    Marszałek Województwa Mazowieckiego
•    Prowincja Warszawska - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
•    Katedra Genologii Dziennikarskiej i Fotografii, UW
•    Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców
•    Rosikon press
•    Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK
•    Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca
•    KONDRAT- MEDIA

Patronat Medialny:
•    Radio dla Ciebie
•    Czasopismo „Geografia w Szkole”


Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujących w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
I.    Szkoła podstawowa (kl. IV-VIII).
II.    Szkoła średnia.

Nadsyłanie prac do dnia 30 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 30 października 2020 r.

Obecna edycja konkursu, w związku z wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią Covid-19, odbędzie się w formie elektronicznej. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konkurs.fotograficznynzno@gmail.com do dnia 30 września 2020 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: nazaretankifundacja.pl oraz www.facebook.com/fundacja.nazaretanki

Regulamin