Konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020
18 marca 2020
Konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Zachęcamy do wzięcia udziału w  konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:
•    Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
•    Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
•    Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.
 
Kategorie konkursowe
W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:
1.    Kategoria I. Debiut roku.
2.    Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
3.    Kategoria III. Sukces rynkowy.
4.    Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
5.    Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.
 

Poszczególne kategorie dedykowane są dla następujących podmiotów:

Pakiety wsparcia w ramach konkursu
Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.
Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie:

a) za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).
W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu w ramach kategorii I – IV laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe itp.

Ponadto, w ramach kategorii I-IV przewidziano możliwość wzięcia udziału w targach branżowych dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii).
Natomiast dla laureatów w kategoriach I-V przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej oraz produkcję promocyjnych filmów o laureatach (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

Zgłoszenia
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl. Termin na składanie wniosków w generatorze upływa 27 marca 2020 r.

Infolinia
Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38  (w godz. 9:00 - 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl
 
Ogłoszenie wyników Konkursu
Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano w programie IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2020 r.


Wnioski należy składać pod adresem: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl.
Szczegółowe Informacje: TUTAJ