Nabór na członków komisji konkursowych
13 lutego 2020
Nabór na członków komisji konkursowych

Ogłaszamy nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych:

"Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Legionowskim w 2020 r.".
"Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego w 2020 r."
„Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich z terenu powiatu legionowskiego w 2020 r."
„Prowadzenie działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w powiecie legionowskim w 2020 r."

Ogłoszenie 1

Ogłoszenie 2

Ogłoszenie 3

Ogłoszenie 4