Otwarte konkursy ofert na realizację zadań  publicznych
12 lutego 2020
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Legionowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań  publicznych pn.:

1. „Prowadzenie działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020 w powiecie legionowskim w 2020 r."

Przewidywana kwota na realizację zadania – 20 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: 23 marca – 31 grudnia 2020 r.
Miejsce realizacji zadania – adres wskazany przez oferenta na terenie Powiatu Legionowskiego.

2. „Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich z terenu powiatu legionowskiego w 2020 r."

Przewidywana kwota na realizację zadania – 10 500,00 zł.
Termin realizacji zadania: 15 sierpnia – 31 grudnia 2020 r.
Miejsce realizacji zadania – adres wskazany przez oferenta na terenie Powiatu Legionowskiego.

3. "Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego w 2020 r."

Przewidywana kwota na realizację zadania – 10 000,00 zł.
Termin realizacji zadania: 23 marca – 31 grudnia 2020 r.
Miejsce realizacji zadania – adres wskazany przez oferenta na terenie Powiatu Legionowskiego.

 

Termin składania ofert we wszystkich konkursach: 4 marca 2020 r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Pliki do pobrania: