Nieodpłatna pomoc prawna zdalnie od 24 stycznia
21 stycznia 2022
Nieodpłatna pomoc prawna zdalnie od 24 stycznia

Działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnych mediacji na terenie powiatu legionowskiego od 24 stycznia br.

1. W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy prawnej od 24 stycznia 2022 r. zawieszona zostaje działalność stacjonarna wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu legionowskiego działających zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przewidywany termin przywrócenia stacjonarnej działalności wymienionych punktów to 31 marca 2022 r. 

O ewentualnym wydłużeniu w/w terminu przywrócenia stacjonarnej działalności punktów, zostaną Państwo poinformowani na stronie powiatu.

2. W okresie zawieszenia działalności punktów, o których mowa w ust. 1, nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

3.  Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, mogą ją otrzymać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Na czas obowiązywania stanu epidemii, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, należy wysłać wiadomość pod adres mailowy  pomocprawna@powiat-legionowski.pl wskazując preferowaną formę kontaktu (telefon, mail) lub w przypadku braku dostępu do Internetu zadzwonić pod numer 789-446-860.