Niepełnosprawni na swoim
21 maja 2019
Niepełnosprawni na swoim

O możliwościach i potrzebach utworzenia w powiecie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną rozmawiali uczestnicy konferencji „Mieszkania chronione – treningowe i wspierane dla osób z niepełnosprawnością”, którą zorganizowano 21 maja br., w sali konferencyjnej legionowskiego ratusza.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, specjaliści, opiekunowie oraz osoby niepełnosprawne. - To ważny temat, ponieważ osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną do tej pory nie miały możliwości samodzielnego mieszkania. Dlatego powstają mieszkania treningowe i wspomagane, które dają tym osobom szansę na normalne życie – mówi prezes fundacji „Promień Słońca” Jerzy Jastrzębski.

W swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi Marta Perkowska podała wiele przykładów rozwiązań w zakresie organizacji systemu mieszkalnictwa chronionego w Polsce i na świecie. Omówiła warunki utworzenia lokalnego środowiskowego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przejście od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych na poziomie społeczności lokalnych – niezbędne kroki dla opracowania kompleksowej strategii i planu działań.

Podczas spotkania pojawiły się także relacje osób, które z mieszkań chronionych korzystają i bardzo sobie chwalą ten rodzaj pomocy.

Uczestnicy spotkania postanowili wystąpić do władz samorządowych z wnioskiem o przygotowanie programu i przystąpienie do organizacji na terenie powiatu mieszkań treningowych oraz wspieranych.

Sympozjum zorganizowała fundacja „Promień Słońca we współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi oraz pozostałymi organizatorami Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowa i Powiatu Legionowskiego 2019.