8 maja 2019

Niepełnosprawni w rodzinie

O sytuacji osób niepełnosprawnych w rodzinie eksperci, pedagodzy, rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami dyskutowali podczas współorganizowanej przez Powiat Legionowski konferencji "Niepełnosprawni w rodzinie".

Po oficjalnym otwarciu, podczas którego przybyłych gości powitali dyrektor szkoły w Łajskach i pomysłodawca konferencji Marek Tarwacki, a także wicestarosta legionowski Konrad Michalski i wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki, rozpoczął się panel dyskusyjny. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami opowiadali o swoich doświadczeniach, trudnościach, troskach i oczekiwaniach. Przedstawiciele organizacji pomocowych oraz nauczyciele ze szkoły specjalnej oraz placówek, w których realizowana jest edukacja włączająca, omówili sposoby wsparcia, jakie mogą tym rodzinom i dzieciom zaoferować. Marzena Czarnocka, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie oraz ekspert MEN ds. wprowadzenia nowego modelu edukacyjnego, podzieliła się doświadczeniem, jakie wyniosła z prac w zespole na rzecz dzieci z niepełnosprawnością, wczesnego wspomagania oraz wczesnej interwencji. Opowiadała o kompleksowym podejściu w myśleniu o drodze życiowej dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny.

Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły także praw dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, wczesnego diagnozowania oraz edukacji. Można było również dowiedzieć się, jak pozyskać środki wspierające rodziny, w których pojawiło się dziecko z niepełnosprawnością.