O komunikacji ciąg dalszy
27 marca 2024
O komunikacji ciąg dalszy

26 marca br., w Starostwie Powiatowym w Legionowie odbyło się kolejne już spotkanie w sprawie poprawy funkcjonalności publicznego transportu zbiorowego w powiecie w zakresie przewozów autobusowych.

Na zaproszenie Starosty Legionowskiego przybyli przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu legionowskiego, by dyskutować o możliwościach rozwoju autobusowej sieci transportowej. Na spotkaniu zaprezentowano wstępne założenia korytarzy transportowych w poszczególnych gminach oraz układ i przebieg poszczególnych tras.

Głównym celem spotkania była również dyskusja nad rozwiązaniami w zakresie powołania instytucji, która w przyszłości pełniłaby rolę organizatora takiego transportu dla całego powiatu. Kolejnym etapem będą indywidualne rozmowy z poszczególnymi gminami w zakresie szczegółowych układów w tras autobusowych na ich terenie. O postępach prac będziemy informować na bieżąco.