Rafał Tyszkiewicz dyrektorem PUP w Legionowie
28 marca 2024
Rafał Tyszkiewicz dyrektorem PUP w Legionowie

Starosta Sylwester Sokolnicki powołał Rafała Tyszkiewicza na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie. Wyboru dokonano w wyniku konkursu ofert. Rafał Tyszkiewicz dotychczas – po odejściu na emeryturę Elżbiety Szczepańskiej – pełnił obowiązki dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.