Oferta realizacji zadania publicznego
11 czerwca 2024
Oferta realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu w Legionowie przyjął ofertę realizacji zadania publicznego z inicjatywy Fundacji Artystycznej "Wylepiarnia" z działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Przygoda z gliną nad Jeziorem Zegrzyńskim - warsztaty ceramiczne dla dzieci".

Oferta