Rozmowy o metropolii
11 czerwca 2024
Rozmowy o metropolii

10 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Łajskach przedstawiciele Miasta Stołecznego Warszawy i lokalnych władz samorządowych powiatu i gmin uczestniczyli w spotkaniu poświęconym ustawie metropolitalnej dla metropolii warszawskiej. Zaprezentowano założenia ustawy, ramy prawne określające współpracę metropolitalną oraz przewidywany model finansowania przedsięwzięcia. Spotkanie było także okazją do wspólnej dyskusji nad nowymi wyzwaniami o ponadlokalnym charakterze i wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań w drodze współpracy w ramach przygotowania ustawy. W drugiej części spotkania przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie zaprezentowali założenia dotyczące wdrożenia transportu metropolitalnego, który z chwilą powstania metropolii, czyli szacunkowo w 2027-2028 r., byłby jednym z jej podstawowych zadań.