Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
8 maja 2022
Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Od 1985 roku Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja. Święto zainicjowane zostało przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i było początkowo wydarzeniem branżowym. Od wielu lat rozpoczyna ono Tydzień Bibliotek (8-15 maja), okres, w którym książnice wszystkich typów otwierają się jeszcze bardziej, organizując okolicznościowe wydarzenia: spotkania, konferencje i warsztaty. To czas ukazujący pracę bibliotekarzy i rolę bibliotek w budowaniu dziedzictwa kulturowego.

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek ma na celu popularyzację książek i czytelnictwa w społeczeństwie, a także podnoszenie świadomości na temat funkcji, jakie biblioteki i czytelnie pełnią w naszym życiu. Są one przede wszystkim źródłem wiedzy, rozrywki i kultury dla osób w każdym wieku, miejscem otwartym i przyjaznym dla wszystkich.

Z okazji święta wszystkim pracownikom bibliotek składamy najserdeczniejsze życzenia.