29 listopada 2018

Opinia dotycząca wpływu projektowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Do Starostwa Powiatowego w Legionowie, wpłynęła „Opinia dotycząca wpływu projektowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów na zmiany wartości okolicznych nieruchomości i mienia w rejonie miejscowości Jaskółowo, gm. Nasielsk, powiat nowodworski, woj. Mazowieckie” sporządzona przez firmę AK Expert, ul. Mariensztat 15/1, 00-302 Warszawa.

Wykonawca wyraził zgodę na udostępnienie mieszkańcom niniejszego opracowania, z treścią którego można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie, Referat Zarządzania Środowiskiem, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pok. 125.