Ostrzeżenie o jakości powietrza
2 października 2020
Ostrzeżenie o jakości powietrza
Ostrzeżenie o jakości powietrza. Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.
 
Prognoza na dzień 01.10.2020 r. i na dzień 02.10.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. W godzinach południowych zaczęły szybko rosnąć stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, mając na uwadze obserwowane wysokości stężeń tego zanieczyszczenia na stacjach monitoringu jakości powietrza w województwie mazowieckim i województwach sąsiednich, istnieje wysokie ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10.
 
Pliki do pobrania: