Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Uczniowski Klub Sportowy SINDBAD
15 września 2020
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Uczniowski Klub Sportowy SINDBAD

15 września 2020 roku Zarząd Powiatu w Legionowie pozytywnie zaopiniował ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy SINDBAD.


Uczniowski Klub Sportowy SINDBAD złożył ofertę na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą "Regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego". Zgodnie z zapisami wymienionej ustawy publikujemy treść oferty, z którą można się zapoznać i w terminie 7 dni od publikacji wnieść do dokumentu swoje uwagi.

Pliki do pobrania: