12 grudnia 2018

Ostrzeżenie smogowe

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wydał ostrzeżenie o złej jakości powietrza.