Powiat zaprasza na bezpłatne badania
9 stycznia 2019
Powiat zaprasza na bezpłatne badania

Właśnie rozpoczęły się bezpłatne badania diagnostyczne dla mieszkańców powiatu, realizowane w ramach Powiatowego Programu Zdrowotnego „Zdrowy Powiat” na 2018 rok. Zapisy trwają.

W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć Powiat Legionowski aktywnie zajmuje się promocją i ochroną zdrowia od 2001 roku. W zeszłym roku z oferty Powiatowego Programu Promocji Zdrowia skorzystały 4 244 osoby. Tegoroczna oferta zapewne także spotka się z zainteresowaniem mieszkańców.

Pierwszą propozycją jest znana mieszkańcom z lat poprzednich akcja wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Mieszkańcy w wieku 50-75 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz w wieku 25-49 lat z obciążonym wywiadem rodzinnym będą mogli skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym z możliwością pobrania wycinków do badań histopatologicznych.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego skierowano do panów w wieku 55-69 lat. W jego ramach przeprowadzone zostaną konsultacje lekarskie wraz z badaniem per rectum oraz wykonywane będą badania krwi w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA całkowitego. Zaplanowano także zorganizowanie warsztatów edukacyjnych.

Dla mieszkanek powiatu w wieku 40-49 lat przygotowano bezpłatne badania mammograficzne. Dodatkowa profilaktyka przeciwnowotworowa obejmie panie w wieku 25-49 lat, dla których zorganizowane zostaną warsztaty edukacje oraz instruktaż samobadania piersi. Powyższe programy realizowane są w NZOZ MEDIQ LEGIONOWO. Zapisy pod numerem telefonu (22) 774 26 40. Liczba miejsc ograniczona.

Dzieci i młodzież z terenu powiatu będą mogły skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych. W szkołach ponadgimnazjalnych zostaną przeprowadzone spotkania młodzieży z psychologiem o tematyce zaburzeń nerwicowych, a dla osób dorosłych potrzebujących wsparcia psychologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na choroby otępienne, zostanie utworzony punkt konsultacyjny. Informacje i zapisy w Fundacji Psyche - Strefa Pozytywnych Myśli w Chotomowie (ul. Mała 11), tel. 505 685 454.

Jak co roku od kilku lat, drugoklasiści ze wszystkich publicznych szkół podstawowych z terenu powiatu zostali przebadani pod kątem wad postawy.

Na realizację programów Powiat Legionowski przeznaczy w tym roku ponad 300 tys. zł.

Zapraszamy.