Otwarcie DK 61 - dwa pasy w obie strony
13 lipca 2021
Otwarcie DK 61 - dwa pasy w obie strony

Zakończono prace związane z rozbudową trzeciego odcinka drogi krajowej nr 61 na odcinku od wiaduktu w Legionowie do ul. Polnej w Michałowie-Reginowie. Oficjalne otwarcie inwestycji nastąpiło 13 lipca.

Wykonawca inwestycji - firma SKANSKA SA - prowadził prace w formule „zaprojektuj i zbuduj” od jesieni 2018 r. Zakres robót objął rozbudowę drogi na blisko dwukilometrowym odcinku wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, budowę skrzyżowań, dróg dojazdowych, chodników i ścieżek rowerowych. Zostały również wybudowane zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Każdy z pasów nowo powstałej jezdni ma szerokość 3,5 m, a wydzielone pasy do skrętów – 3 m. Całkowity koszt tego etapu inwestycji wyniósł ponad 46 mln zł. - Udała się ta inwestycja. Ta część życia, którą zostawili tutaj pracownicy bezpośrednio realizujący to przedsięwzięcie, a wcześniej projektanci. Nadzór, który starał się dopilnować i uczynił to bardzo dobrze, aby droga została zrealizowana w wysokich parametrach, wysokiej technologii i wysokiej jakości. Ten wysiłek nie poszedł na marne. Gratuluję tego przedsięwzięcia – podsumował na miejscu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przebudowa, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji na naszym terenie. DK 61 prowadzi przez środek powiatu legionowskiego i jest główną arterią wyprowadzającą ruch z Warszawy w kierunku Mazur. Jest to także trasa, którą codziennie pokonują mieszkańcy w drodze do pracy i szkoły. Godziny szczytu, weekendy oraz miesiące letnie dotąd oznaczały dla kierowców uciążliwe korki. - Bardzo się cieszę z tego, że druga nitka drogi krajowej nr 61, biegnącej przez Legionowo, dziś będzie, za chwilę, oddana do użytku. (…) Miałem sposobność z panem ministrem (Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury – przyp. red.) właśnie przejść się tą drogą. To rzeczywiście jest bardzo dobrze wykonana praca. (…) Cała ta infrastruktura jest otwarta dla mieszkańców Legionowa, powiatu legionowskiego, mieszkańców województwa mazowieckiego tak, żeby służyła ludności, żeby była wykorzystywana do celów tych podstawowych, bo przecież tą drogą mieszkańcy powiatu legionowskiego udają się do Warszawy, ta droga stanowi również połączenie komunikacyjne dla mieszkańców Warszawy nad Zalew Zegrzyński, czyli tradycyjne miejsce wypoczynku. Ta droga również łączy Warszawę z Mazurami. Jest wykorzystywana bardzo intensywnie, świadczą o tym, wcześniej świadczyły o tym, korki. Dziś poprzez poszerzenie, poprzez rozbudowę droga nr 61 na tym ważnym odcinku została odkorkowana – mówił obecny podczas otwarcia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

DK 61 etapami

Poszerzanie drogi krajowej prowadzącej od Jabłonny – granicy powiatu z Warszawą - w kierunku Serocka trwa od 2006 r. Pierwszym etapem tego zadania była budowa obwodnicy Jabłonny, która została zakończona w 2008 r. Kolejne inwestycje przeprowadzono na terenie Legionowa. Prace rozpoczęto od budowy wiaduktu nad torami kolejowymi oraz dojazdów do niego. Następnie zrealizowano rozbudowę DK 61 od końca obwodnicy Jabłonny do wiaduktu. Te prace zostały zakończone w 2010 r. W latach 2007-2008 przebudowano odcinek pomiędzy Zegrzem a Serockiem, a od 2011 r. Serock ominąć można wybudowaną obwodnicą. Właśnie oddany do użytku odcinek, od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Polna w Michałowie-Reginowie, był trzecim etapem tego wieloletniego przedsięwzięcia. Teraz przez miasto biegnie w obu kierunkach dwupasmowa droga.

Aż do Zegrza

Ostatnie „wąskie gardło” przebiegającej przez powiat krajówki to odcinek od zakończonej właśnie inwestycji do ronda w Zegrzu Południowym. Na szczęście zwężenie jezdni na tym odcinku z dwóch do jednej nitki nie będzie wiecznym utrapieniem kierowców. 13 lutego 2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu umowy na opracowanie elementów koncepcji programowej dla rozbudowy tego fragmentu DK 61 w zakresie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej. W listopadzie 2020 r. wybrano  wykonawcę tego przedsięwzięcia. W postępowaniu przetargowym zwyciężyło konsorcjum firm w składzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. (lider) i TORPOL S.A. (partner), które przedmiotową inwestycję zrealizuje za 194 840 229,92 zł brutto. Przebudowa, która obejmie 4,5- kilometrowy odcinek jest obecnie w fazie projektowania. W czerwcu br. odbyły się konsultacje z mieszkańcami gminy Wieliszew, podczas których dyskutowano sugerowane przez nich rozwiązania. W trakcie rozmów zaprezentowano szczegóły projektu. W ramach rozbudowy przewiduje się poszerzenie jezdni do drogi czteropasmowej z ekranami akustycznymi oraz wybudowanie równoległych dróg serwisowych, które w większości będą drogami dwukierunkowymi. W ich sąsiedztwie zbudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe. DK 61 zostanie oświetlona na całej przebudowywanej długości. Pozostała infrastruktura drogowa zostanie oświetlona tylko w miejscach, gdzie zlokalizowane będą przejścia dla pieszych i skrzyżowania. W planach jest budowa dwóch skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz z lewoskrętami i prawoskrętami. Powstaną one u zbiegu DK 61 z ulicami Nowodworską i Wczasową. W sąsiedztwie tego drugiego skrzyżowania powstanie dodatkowo pięciowlotowe rondo. Planowana jest także całkowita przebudowa ronda w Zegrzu Południowym. Ma się ono stać rondem turbinowym, czyli takim, gdzie dwa lub więcej pasów ruchu oddziela od siebie wysepka lub rodzaj krawężnika. DK 61 zostanie nad rondem w Zegrzu Południowym poprowadzona estakadą. Dzięki tym rozwiązaniom powstanie bezkolizyjna relacja z Legionowa do Serocka. Wiadukt kolejowy znajdujący się na tej trasie będzie miał dwa przęsła i zwiększone parametry techniczne. Zakończenie prac zaplanowano w połowie 2024 r.